Bài giảng Tài chính tiền tệ: Thị trường tài chính - ĐH Kinh tế TP.HCM

Trong chương về "Thị trường tài chính" này trình bày đến người học các nội dung liên quan như: Sự ra đời phát triển thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn, vai trò của thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.