Bài giảng Thảo luận tổng kết Phần I và II - Vũ Thành Tự Anh

Bài giảng Thảo luận tổng kết Phần I và II - Vũ Thành Tự Anh hướng đến nhắc lại khái niệm và khung phân tích cơ bản về năng lực cạnh tranh, cụm ngành, mô hình kim cương,...; thảo luận thêm về các thể chế hỗ trợ hợp tác;... Mời các bạn cùng tham khảo.