Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường công cụ phái sinh - Lê Văn Lâm

Bài giảng Thị trường tài chính: Thị trường công cụ phái sinh cung cấp cho người học các khái niệm, thị trường, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, chứng quyền và quyền mua cổ phần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.