Bài giảng Thị trường tài chính: Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

Bài giảng "Thị trường tài chính: Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần" trình bày các nội dung: Giới thiệu các công cụ vốn cổ phần, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.