Bài giảng Thị trường tiền tệ & định chế tài chính - Lê Văn Lâm

Bài giảng Thị trường tiền tệ & định chế tài chính - Lê Văn Lâm giúp bạn nắm bắt khái niệm thị trường tiền tệ, vai trò của thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ, ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.