Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và đặc trưng của TMĐT, sự khác biệt giữa TMĐT và TM truyền thống, lợi ích của TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.