Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 do ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính, vai trò của Web trong TMĐT, các giải pháp lưu trữ dữ liệu trong Thương mại điện tử, quản lý mạng và cơ sở hạ tầng trong Thương mại điện tử.