Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 5: Hệ thống thanh toán điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.