Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.