Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 8: TMĐT giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.