Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Lê Minh Thủy

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày các các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.