Bài giảng Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Những vấn đề cơ bản" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm thông tin, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin phi số, phân loại máy tính theo kích thước, tính năng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.