Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 gồm các ý sau Quy trình in, tính năng Page Setup, tiêu đề trang, chân trang, khái niệm trộn tài liệu, các bước thực hiện, một số chức năng hữu ích.