Bài tập Kiểm toán căn bản - ThS. Phan Thanh Hải

Kiểm toán căn bản là môn học đầu tiên và cũng là môn học đóng vai trò nền tảng cơ bản giúp sinh viên nắm bắt được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành kiểm toán. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và học tập, gắn liền kỹ năng học đi đôi với hành, giảng viên Phan Thanh Hải – Phó trưởng khoa Kế toán trường Đại học Duy Tân đã tổng hợp và biên soạn cuốn Bài tập Kiểm toán căn bản này. Mời các bạn tham khảo.