Chủ đề 3: Ngân hàng trung ương - Một viễn cảnh toàn cầu

Trong số người chơi quan trọng nhất trong các thị trường tài chính trên toàn thế giới là các ngân hàng trung ương, các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ. Hành động của các ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến lãi suất, khối lượng tín dụng và nguồn cung tiền, tất cả đều có ảnh hưởng trực tiếp không chỉ trên thị trường tài chính, mà còn về tổng sản lượng và lạm phát. Tham khảo bài viết chủ đề 3 "Ngân hàng trung ương - Một viễn cảnh toàn cầu" để hiểu hơn về vấn đề này.