Ebook Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 - Lương Đức Cường

Để cụ thể hóa việc quy định về bảo hiểm xã hội trong Bộ luật Lao động đồng thời đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn nhằm chỉ dẫn việc áp dụng các quy định này và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Để hiểu rõ hơn về bộ luật này mời các bạn tham khảo phần 1 của cuốn Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành sau đây.