Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý cung cấp một nền tảng kiến thức tài chính cơ bản cho những người quản lý; đồng thời hướng dẫn cách vận dụng các thông tin và khái niệm tài chính một cách chính xác nhằm hoạch định và đưa ra những những quyết định kinh doanh hiệu quả. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người đọc Các khái niệm kế toán, phân tích số liệu thống kê, thực hiện các báo cáo tài chính; phân tích chi phí và lợi ích, ước tính thời gian hoàn vốn. Mời các bạn cùng tham khảo.