Ebook Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?: Phần 1

Cuốn sách "Cuộc cách mạng thông tin đã làm thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào?" chính là một sự dẫn dắt rất hấp dẫn và trí tuệ đến với tương lai. Cuốn sách chứa đựng những kiến thức thấu đáo về công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi cuộc sống và thế giới của chúng ta như thế nào trong thế kỷ mới. Sách gồm ba phần, ebook phần 1 sẽ trình bày 2 nội dung chính, đó là: Tưởng tượng về tương lai, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.