Ebook Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách " Đột phá kinh tế ở Trung Quốc 1998-2008" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơn chấn động và những cuộc chơi (1998-2002), trách nhiệm và lý trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.