Ebook Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối - Forex 100%

Ebook Forex 100% Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối với các nội dung: các thuật ngữ và khái niệm; lý thuyết nến Nhật Bản; phân tích cơ bản; phân tích đồ thị; phân tích tỷ lệ; các chỉ số và công cụ dao động; kỹ thuật và chiến lược kinh doanh.