Ebook Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp chuyển dịch cơ cấu kinh tế", phần 2 trình bày các câu hỏi và đáp về vấn đề xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho các xã miền núi. Đây thực sự là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai có tinh thần vượt khó vươn lên, có ý chí muốn thoát nghèo.