Ebook Mưu lược của người Trung Quốc: Phần 2 - Vương Địch (biên soạn)

Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của cuốn sách Mưu lược của người Trung Quốc để có thêm thông tin về: Tài ăn nói của việc tự tiến cử, im lặng là vàng, niềm tin trong bước đường cùng, lời nói dối của kẻ yếu, đối xử với binh lính như con, thuật đọc suy nghĩ ở trong lòng, đạo lý quan sát người của Khổng Tử, sức mạnh của nhân cách, đánh vào lòng người là thượng sách, phương pháp giám định nhân tài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.