Ebook Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế (sách chuyên khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế", phần 2 trình bày các nội dung chương 3 - Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.