Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 1

Ebook Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và Ngân hàng, cán cân thanh toán, việc xác định tỷ giá, ngân hàng trung ương - vai trò và nhiệm vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.