Ebook Nhập môn Toán tài chính: Phần 1

Mục đích của cuốn sách này là nhằm giúp các bạn sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, và toán học nắm bắt được một số kiến thức cơ bản của toán tài chính, với các ứng dụng thực tế trong tài chính, qua đó có thể tiếp tục tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực này. Nội dung sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, trong đó phần 1 sau đây sẽ trình bày các chương như: Một số khái niệm về tiền tệ, thị trường tài chính, kinh doanh chênh lệch giá, lãi suất và trái phiếu, phân tích giá cổ phiếu. Mời tham khảo.