Ebook Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra và khả năng ứng dụng ở Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một số giải pháp để có thể áp dụng quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.