Ebook Quản trị dự án - Những nguyên tắc căn bản: Phần 2 - Joseph Heagney

Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 giải thích và chia sẻ kinh nghiệm thực tế về: Xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu; Hoạch định dự án; Biểu đồ phân rã công việc; Xây dựng lịch trình khả thi; Quản lý rủi ro; Phân tích giá trị thu được (Earned Value Analysis); Quản lý đội dự án; Kiểm soát và đánh giá tiến độ cho mỗi giai đoạn và cách thức xây dựng, triển khai các quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo.