Ebook Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quy hoạch đô thị cổ đại và trung đại thế giới" tiếp tục trình bày các nội dung về văn minh xây dựng đô thị Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.