Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

Nội dung phần 2 cuốn sách này tác giả nêu khái niệm của chứng khoán, quy trình phát hành chứng khoán và cơ cấu của công ty cổ phần Để xem nội dung chi tiết, bạn đọc vui lòng đăng nhập và download nội dung về máy.