Ebook Thiền - Nghệ thuật của nhập định: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sannyas - Sự đoạn tuyệt với quá khứ; toàn bộ ước mong - Con đường dẫn đến không ước mong; khả năng trực giác - Điều không thể giải thích; năng lượng dục; sự thức tỉnh của Kundalini; sự biểu lộ của Prana ở bảy thể, các kỹ thuật truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.