Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về ngân hàng bao gồm: Lược sử hoạt động ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.