Ebook Toán cao cấp: Tập 2 (Phần 2) - Nguyễn Huy Hoàng

Dưới đây là phần 2 của cuốn ebook Toán cao cấp: Tập 2 do Nguyễn Huy Hoàng biên soạn. Sách cung cấp cho các bạn những kiến thức về hàm số nhiều biến số và phương trình vi phân. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh cũng như các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.