Ebook Trí tuệ kinh doanh Châu Á: Phần 1 - Dinna Louise C.Dayao

Cuốn sách Trí tuệ kinh doanh Châu Á sẽ góp phần giúp bạn đọc trả lời câu hỏi đó thông qua việc giới thiệu kinh nghiệm của 32 nhà lãnh đạo kinh doanh tiêu biểu của khu vực. Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu rõ khối óc và trái tim của những Giám đốc điều hành (CEO-Chief Executive Officer) hay những người sáng lập những tập đoàn hùng mạnh của châu Á như Konosuke Matsushita, Người sáng lập Tập đoàn Matsushita; Ryuzaburo Kaku - Chủ tịch Canon, Nhật Bản; Stan Shih - Người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Acer, Đài Loan,... Phần 1 của cuốn sách giới thiệu người đọc nội dung các phần có trong quyển sách: Triết lí quản trị trình bày niềm tin và triết ký kinh doanh giúp các CEO thành công trong kinh doanh và thấm nhuần văn hoá công ty nhằm đưa ra những bài học thực tiễn của các CEO biến các giá trị trừu tượng thành môi trường thúc đẩy sáng kiến, khuyến khích mọi người làm việc vì mục tiêu chung. Mời các bạn cùng tham khảo.