Ebook Trí tuệ tài chính: Phần 2

Cuốn sách Trí tuệ tài chính chứa đầy những câu chuyện thú vị về các công ty trong thực tế, cuốn sách sẽ trao cho những nhà quản lý phi tài chính sự tự tin để hiểu được những bí ẩn nằm phía sau những con số và giúp họ đưa hoạt động hàng ngày lên một tầm cao mới. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày những nội dung còn lại bao gồm tìm hiểu ý nghĩa thực tế của con số, tại sao tiền mặt lại là nhất, việc ứng dụng trí tuệ tài chính vào thực tế quản lý vốn lưu động, xây dựng bộ phận và tổ chức có trí tuệ tài chính. Tất cả sẽ được giải đáp trong phần 2 của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo.