Ebook Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: Phần 1 - Joel Gree Blatt

Cuốn sách Trở thành thiên tài chơi chứng khoán là một quyển sách chỉ dẫn thiết thực giúp tìm kiếm những khu vực đặc biệt mà ở đó chúng ta hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận cao. Tất cả đều ở đây, bao gồm những nghiên cứu tình huống cụ thể, những thông tin cơ bản mà bạn cần và những công cụ mà bạn có thể sử dụng. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu người đọc nội dung 3 chương đầu tiên: giới thiệu về công ty con, một số nguyên tắc cơ bản, các loại cổ phiếu sinh lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.