Ebook Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: Phần 2 - Joel Gree Blatt

Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 của cuốn sách gồm chương 4 đến chương 8 tập trung nói về công ty con, sự phá sản và tái cơ cấu, đặc biệt là vấn đề những cổ phiếu có giá trị thấp nhất là 60 đô,...Mục đ1ich của cuốn sách này là muốn bạn hiểu rõ cách chinh phục đỉnh cao, cung cấp cho bạn bản đồ và phương tiện đạt được mục đích. Còn nhiệm vụ của bạn và bạn cần thực hiện nhiệm vụ đó bằng cách nắm lấy chúng và vận dụng chúng vào kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.