Ebook Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu và tổng quan, cải cách ngân sách, cải cách tiền tệ, cải cách ngân hàng - Từ kiểm soát hành chính sang một khuôn khổ pháp lý, sự phát triển của thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.