Ebook Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cải cách doanh nghiệp nhà nước, chiến lược khuyến khích suất khẩu, chính sách phát triển vùng trong chiến lược mở nền kinh tế, phân cấp quản lý và quá trình phát triển của các tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.