Ebook Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Trung Quốc với việc hoàn thành thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc - Giải thích lại về chế độ công hữu, Trung Quốc khuyến khích, giúp đỗ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.