Ebook Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 2 - KS. Nguyễn Phi Khứ

Ebook Từ điển máy tính Anh - Việt: Phần 2 bao gồm những thuật ngữ được rút ra từ Tổ chức Quốc tế và Tiêu chuẩn hóa ISO, Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế, từ điển Quốc gia Hoa Kỳ về các hệ thống thông tin,... Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.