Ebook Tư duy hệ thống - Quản lý hỗn độn và phức hợp: Phần 2

Phần 2 của "Ebook Tư duy hệ thống - Quản lý hỗn độn và phức hợp" trình bày phương pháp luận của hệ thống logic điên rồ và xác định lại vấn đề. Mời các bạn tham khảo!