Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh - phương pháp luận nghiên cứu con người: Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng (Phần 1) - Viện Nghiên cứu con người

Năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội đã cho xuất bản cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh - phương pháp luận nghiên cứu con người". Nội dung cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà hoạt động chính trị xã hội, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và hầu hết đã được trình bày tại Hội thảo khoa học "Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp luận nghiên cứu con người" do Viện nghiên cứu Con người thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức vào năm 2001. Trong lần tái bản này, nội dung cuốn sách vẫn được giữ nguyên như lần in đầu, nhưng được chia làm 2 tập: Tập 1 - "Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và văn hóa", Tập 2 - "Hồ Chí Minh từ đạo đức truyền thống đến đạo đức cách mạng". Sau đây là phần 1 của tập 2. Mời bạn đọc cùng tham khảo.