Ebook Việt Nam - Hành trình đi đến phồn vinh: Phần 1 - Vũ Minh Khương

"Việt Nam - Hành trình đi đến phồn vinh" là những chia sẻ về suy nghĩ, trăn trở của tác giả với mong muốn góp sức vào sự nghiệp chung của đất nước, biến khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta thành hiện thực. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các bài viết của tác giả theo 2 chủ đề: Ước mơ không bao giờ tắt, những trăn trở khôn nguôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.