Ebook Việt Nam - Hành trình đi đến phồn vinh: Phần 2 - Vũ Minh Khương

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Việt Nam - Hành trình đi đến phồn vinh", phần 2 trình bày các bài viết của tác giả đăng trên các báo theo 2 chủ đề: Tìm chân lý từ thực tế cuộc sống, lớp trẻ và gánh nặng tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.