Ebook Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Việt Nam quản lý chi tiêu công để tăng trưởng và giảm nghèo - Tập 1): Các vấn đề liên ngành", phần 2 trình bày các nội dung: Các thể chế đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tài chính, phân cấp cho chính quyền các địa phương, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.