Ebook WTO thường thức - PGS.TS. Bùi Tất Thắng

Việc gia nhập WTO không chỉ ảnh hưởng đến quốc gia mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt đời sống người dân Việt Nam. Để có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản và hệ thống về WTO mời các bạn tham khảo cuốn sách WTO thường thức do PGS.TS. Bùi Tất Thắng biên soạn.