Ebook Xúc tiến thương mại với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Xúc tiến thương mại với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập" cung cấp cho người đọc các nội dung: Xúc tiến thương mại và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập, hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.