Ebook Xúc tiến thương mại với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Xúc tiến thương mại với doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Yêu cầu đặt ra đối với xúc tiến thương mại nước ta hiện nay, giải pháp tăng cường xúc tiến thương mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo.