Giáo trình Luật lao động: Phần 1

Giáo trình Luật lao động của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh biên soạn nhằm mục đích cung cấp những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản, cần thiết cho sinh viên bậc đại học, giúp cho người học có đủ kiến thức về pháp luật lao động để lý giải các vấn đề lý luận và vận dụng được các quy định pháp luật vào thực tiễn. Phần 1 của giáo trình gồm các nội dung chính sau: Khái quát về pháp luật lao động Việt Nam, quan hệ pháp luật lao động, công đoàn, việc làm - học nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.