Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Xuân Phong

Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình sử dụng các yếu tố hoạt động kinh doanh,… Mời các bạn cùng tham khảo.